Başvuru Yol Haritası

TKDK Su Ürünleri Hibelerine başvururken hangi yollar izlenmelidir?


Bilgilendirme Notları

TKDK Su Ürünleri Hibeleri 3. çağrıda yapılan değişiklikler nelerdir?


Başvuru Paketi

TKDK Su Ürünleri Hibeleri için Başvuru Formu ve Ekleri nelerdir?


Başvuru Paketi Hazırlama Dökümanları

TKDK Su Ürünleri Hibe Başvurusu için hazırlanacak dokümanlar nelerdir?

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Hibe Ana Şartlar
• Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal
alanlarda olmalıdır.
• Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda
olmalıdır. Bununla birlikte yatırımının uzantısı olarak restoran veya satış noktası
aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
• Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu’nda tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir. Yeni işletmeler için bu
prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380
sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi
olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi
sırasında tamamlanmalıdır.
• Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında
olmalıdır.
• Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa,
algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı,
gelin balığı (karabalık) (Clarias lazera) , Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

https://youtu.be/wLaCtroioGk

Daha fazla bilgi için bize ulaşın…

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder